Link 1Link 2Link 3

Impressum

INFORMACE DLE §5 ZÁKONA O E-COMMERCE
NÁZEV FIRMY: Tyrolská lyžařská a snowboardová škola Stepan Koudela Snowlines Sölden
ZA OBSAH ODPOVÍDÁ: Vedoucí lyžařské školy Štěpán Koudela
ADRESA: Dorfstraße 98, A-6450 Sölden
MOBIL: +43 (0)664 894 3391
EMAIL: info@snowlines.eu
 www.snowlines.eu
UID: ATU69772301

Aby se usnadnil tok čtení, nebyl použit rodově rozlišující jazyk. Všechny formulace platí pro ženy i muže.

FOTKY: Lyžařská škola Snowlines a soukromé fotografie
WEBOVÝ NÁVRH A PROGRAMOVÁNÍ: Unifiedarts

POZNÁMKY K CENÁM:

Všechny ceny jsou v eurech včetně 20% daně z obratu.
Ceny platí pro lyžařské a snowboardové kurzy.
Při rezervaci online získáte 5% slevu za včasné přihlášení, pokud si kurz zarezervujete do 1 měsíce před začátkem kurzu.
Zakoupené vstupenky budou vráceny pouze po předložení lékařského potvrzení.
Skipas není zahrnut v ceně.
Vstupenky na kurzy jsou vázány na dobu trvání kurzu a datum kurzu.
Časy a ceny kurzů se mohou změnit.
Za nehody se nepřebírá žádná odpovědnost.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Obsah online nabídky: Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud neexistuje důkaz o úmyslném úmyslu nebo hrubé nedbalosti. ze strany přítomného autora. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit publikování.

2. Odkazy a odkazy: V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, odpovědnost vstoupí v platnost pouze v případě, že by si byl autor vědom obsahu a bylo to technicky možné a rozumné jeho provedení by znamenalo zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Autor se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech a seznamech adres, které vytvořil autor. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.

3. Ochrana dat Google: Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše

4. Urheber- und Kennzeichenrecht: Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

5. Datenschutz: Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-mail, Name, Anschrift) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses: Der Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

7. Es wird Tiroler Schischulgesetz angewendet

 

Copyright 2022 Snowlines - All rights reserved